Tvättstugor
Tvättstugor


Det finns tre tvättstugor, två i hus 10 och ett i hus 12.

Man bokar sin tvättid för tvättstugan med den blå tvättlåskolven. Med den röda tvättlåskolven låser man torkrummet. Den blå tvättlåskolven är den som gäller vid tvättid.

De tvättlåskolvar som har satts fel på tavlan (fel färg) kommer att tas bort och sättas i parkeringsraden.

Tänk på att det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid.