Lägenhetsöverlåtelser


Överlåtelse kan ske antingen genom mäklare eller privat. Styrelsen kräver utöver godkänt medlemsskap i föreningen även att tillsyn av lägenheten sker minst en vecka före tillträdet.

För att säljaren skall beredas möjlighet att åtgärda eventuella brister och köparen skall känna till hur föreningen/huset fungerar är det viktigt att båda parter är närvarande. Detta bokas som regel av mäklaren genom HSB Portalen.

Om ni säljer privat så kom in med ett undertecknat köpeskontrakt till styrelsen. Kontraktet läggs på brevlåda vid föreningsexpeditionen (vitemöllegatan 10 KV). Styrelsen gör därefter en undersökning  på köparen. Om allt är OK beslutar styrelsen sedan om att köparen har blivit godkänd och bestämmer därefter tid för ett infomartionsmöte och skriver på att köparen är godkänd. HSB Malmö får köpekontrakten och ordnar resten. Ibland kan borgen behövas.

Styrelsen kan begära att få information om var köparen arbetar. Om det är brådskande, skicka med inkomst- och arbetsgivareintyg. Om det är ett dödsbo bör alltid mäklare vara inblandad.

Om köparen vill ha en besiktning av lägenheten får man själv ordna detta.