Gemensam el

 Information om elräkningen.

Den första elräkningen från det nya gemensamma elsystemet kommer i april 2016.

Tänk på att elräkningen är förskjuten fyra månader och den första räkningen är baserad  från november 2015 då systemet togs i bruk. Kostnaden för elen ligger f.n på 1,15 kr per kWh.

Avläsningen av elförbrukning sker helt automatiskt.

Förbrukningen specificeras på samma faktura som månadsavgiften för lägenheten och debiteras en gång per månad.

Vänligen nortera att elförbrukningen betalas i efterskott. Vid  ev. försäljning av lägenheten skall köpare informeras om detta.