Gemensam elGemensam el


Information om elräkningen

Den första elräkningen från det nya gemensamma elsystemet kom i april 2016.

Tänk på att elräkningen är förskjuten fyra månader.

Elkostnaden ligger f.n. på 2.29kr (inkl. moms) per
kilowattimme (kWh) och började gälla från den 1 april 2023.

Förbrukningen specificeras på samma faktura som månadsavgiften för lägenheten och debiteras en gång per månad.

Vänligen nortera att elförbrukningen betalas i efterskott. Vid ev. försäljning av lägenheten skall köpare informeras om detta.