how to build your own website for free


Gemensam elMobirise

Gemensam el


Information om elräkningen

Den första elräkningen från det nya gemensamma elsystemet kommer i april 2016.

Tänk på att elräkningen är förskjuten fyra månader och den första räkningen är baserad från november 2015 då systemet togs i bruk. Kostnaden för elen ligger f.n på 1,15kr per kWh. Kommer att höjas till 1,30kr per kWh den 1 juli 2022.
Avläsningen av elförbrukning sker helt automatiskt.

Förbrukningen specificeras på samma faktura som månadsavgiften för lägenheten och debiteras en gång per månad.

Vänligen nortera att elförbrukningen betalas i efterskott. Vid ev. försäljning av lägenheten skall köpare informeras om detta.