Överlåtelse- och
pantsättningsavgift

Överlåtelse- och pantsättningsavgift


Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kommer att tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.

Dessa avgifter tas ut från köparen vid överlåtelsen. Kostnaden ligger för närvarande på 428 kr.

Fr.o.m. den 1/8 2020 accepterar styrelsen inte delat ägande utan borgenär. Detta berör inte boende som redan har ett delat ägande sedan tidigare.