Beställning av bredband

Qwnit Broadband

År 2008 tecknade föreningen avtal med Ownit Broadband AB som internetleverantör.
Med detta är samtliga av föreningens lägenheter idag anslutna med 100/100Mbit bredband.

Det är frivilligt att aktivera tjänsten och den är helt avgiftsfri för alla medlemmar. Kostnaden för abonnemanget debiteras av föreningen.

Varje medlem måste själv beställa bredbandtjänsten genom att ringa Ownit  på telefon
08-525 073 00. Vid beställning uppge namn, adress och lägenhetsnummer.

Ownit erbjuder även bredbandstelefoni.
För mer information om detta gå in på 
https://www.ownit.se/privat-telefoni


Ownit Allmänna Villkor


Teknisk support
Föreningen bidrar inte med någon teknisk support gällande bredbandsuppkopplingen eller IP-telefoni. Vid behov av support var vänlig tag kontakt med Ownit på telefon 08-525 073 00.