Bra att veta om andrahandsuthyrning

Bra att veta om andrahandsuthyrning


Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet.
Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande.
Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten.

Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan?
Styrelsen lämnar vanligtvis besked om sitt beslut skriftligen.
Kan jag överklaga styrelsens beslut?
Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till hyresnämnden.

Vilka skäl är beaktansvärda?
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, t.ex. arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att du är i en situation där du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten.
Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst.Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.