Bra att veta

Renovering
Om du tänker renovera din lägenhet, tänk då på följande:

1. Du får inte riva bärande väggar utan styrelsens tillstånd. Är du osäker så fråga för säkerhets         skull.
2. Du får måla och tapetsera som du vill. Även byta köksinredning. Tänk på att använda en                 fackman för VVS-installationer.
3. När det gäller badrum så MÅSTE du anlita en hantverkare som är godkänd av                                 Byggkeramikrådet och kan visa upp intyg på detta. Det är oerhört viktigt att golv och väggar         förses med fuktspärr. Tänk inte att du klarar det själv.
4. Du får inte kasta dörrar eller radiatorer då dessa tillhör föreningen. Vill du inte använda dem får     du förvara dem i ditt vinds- eller källarförråd.
5. Renoveringsarbete skall utföras med hänsyn till övriga boende i fastigheten. Undvik därför             maskinarbete mellan 19:00 - 07:00 samt söndagar.

Besiktning
Vid köp av lägenhet i föreningen så kan det vara bra att anlita en oberoende besiktningsman som ser över lägenheten innan inflyttning. Kostnaden för en besiktning ligger idag omkring på 2-3000:-

Håll trapphuset fritt från saker
Trapphuset är en viktig utrymningsväg, en brand kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från saker som kan börja brinna, till exempel barnvagnar, skor, pulkor och dörrmattor med mera.

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.