Bra Att vetaBra att veta

Här följer några praktiska tips och råd kring ditt boende i föreningen.


Föreningens kontor och expedition
Expeditionen finns på Vitemöllegatan 10 KV (källare) Har öppet den första helgfria måndagen i varje månad mellan klockan 19.00-19.30. Stängt under juli månad.

Har du frågor, åsikter eller förslag till förbättring? Då är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller skicka E-post till styrelsen@friheten.org. Du kan också lägga en lapp i expeditionens brevlåda.


Vaktmästare
Är något trasigt så kontakta vaktmästaren Robin Nilsson på telefon 0729610080. Robin nås på helgfria vardagar 07.00–16.00.

Vid akuta ärenden som uppstått i lägenheten under dagtid skall du i första hand kontakta vaktmästaren.

Kvällstid eller helger ber vi er kontakta någon i styrelsen. Namn och adress finns på anslagstavlorna i trapporna.


Informationsblad
Informationsblad delas ut tre gånger om året med information om vad som händer i föreningen. T.ex. nya låskoder till grindar och entrédörrar, container för grovsopor m.m. Titta gärna i bladet så du inte missar viktig information.


Bredband
Alla lägenheter i föreningen är anslutna till Ownit Bredband med en uppkopplingshastighet upp till 1000/1000 Mbit/s via fiber. Nätverksuttaget sitter i hallen. Kostnaden för bredbandstjänsten ingår i din månadsavgift. För att aktivera tjänsten behöver du ringa Ownit på telefon 08-525 073 00. Vid beställningen, uppge namn, adress och lägenhetsnummer.


Renovering
Om du tänker renovera din lägenhet, tänk då på följande:

• Du får inte riva bärande väggar utan styrelsens tillstånd. Är du osäker så fråga för säkerhetsskull.
• Du får måla och tapetsera som du vill. Även byta köksinredning. Tänk på att använda en fackman för VVS-installationer.
• Tänk på att det MÅSTE vara en kolfilterfläkt, en direktkopplad är inte tillåten då den hindrar luftflödet i hela lägenheten.
• När det gäller badrum så MÅSTE du anlita en hantverkare som är godkänd av Byggkeramikrådet och kan visa upp intyg på detta. Det är oerhört viktigt att golv och väggar förses med fuktspärr. Tänk inte att du klarar det själv.
• Du får inte kasta dörrar eller radiatorer då dessa tillhör föreningen. Vill du inte använda dem får du förvara dem i ditt vinds- eller källarförråd.
• Renoveringsarbete skall utföras med hänsyn till övriga boende i fastigheten. Undvik därför maskinarbete mellan 19:00 - 07:00 samt söndagar.


Besiktning

Vid köp av lägenhet i föreningen så kan det vara bra att anlita en oberoende besiktningsman som ser över lägenheten innan inflyttning. Kostnaden för en besiktning ligger idag omkring på 2-3000kr.


Ventilation

I rummen finns det ett friskluftsintag i ovankanten på fönstren. Dessa MÅSTE alltid vara i öppet läge, dvs reglagen skall vara riktade utåt.

Tänk på att om du har fläkt i köket så MÅSTE det vara en kolfilterfläkt, en direktkopplad är inte tillåten då den hindrar luftflödet i hela lägenheten.


Håll trapphuset fritt från saker

Trapphuset är en viktig utrymningsväg, en brand kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från saker som kan börja brinna, till exempel barnvagnar, skor, pulkor och dörrmattor med mera. Detta gäller även gångar i källare och vind.

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.


Andrahandsuthyrning
HSB Brf Friheten följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Därutöver gäller följande regler för andrahandsupplåtelser inom HSB Brf Friheten.

Varje medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 12 månader utan att inge intyg för skälet till upplåtelsen. Skälet måste dock alltid anges. Dessa 12 månader kan delas upp i perioder. Vid upplåtelse därutöver måste intyg för andrahandsupplåtelsen inges. Samtycke medges i båda fallen om;
1) beaktansvärda skäl finns och
2) andrahandshyresgästen är en skötsam person.

Exempel på hur reglerna tillämpas i föreningen:
- Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)
- Vid studier ges samtycke längst under den tid studierna omfattar
(intyg om mer än 12 månader)
- Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst tre år (intyg om mer än 12 månader)
- Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna, detta sker på nästkommande styrelsemöte (intyg om mer än 12 månader)

Observera att olovlig andrahandsuthyrning ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren. Det är därför viktigt att du lämnar in en ansökan i god tid innan du har tänkt hyra ut din lägenhet.

Förnyad ansökan skall lämnas in till styrelsen innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut. Lämnas i expeditionens brevlåda.

Informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig och för eventuella skulder hyresgästen drar på sig gentemot föreningen.

Ansökningsblankett finner du på startsidan (Andrahandsuthyrning).


Gemensam el
År 2015 införde föreningen gemensam el. du betalar endast för den el du förbrukar. Förbrukningen specificeras på samma faktura som månadsavgiften för lägenheten och debiteras en gång per månad. Tänk på att elräkningen är förskjuten fyra månader.

Elkostnaden ligger f.n. på 2.29kr (inkl. moms) per kilowattimme (kWh) och började gälla från den 1 april 2023.
Avläsningen av elförbrukning sker helt automatiskt.


Lägenhetsöverlåtelser
Överlåtelse kan ske antingen genom mäklare eller privat. Styrelsen kräver utöver godkänt medlemskap i föreningen även att Tillsyn av lägenheten sker minst en vecka före tillträdet.

För att säljaren skall beredas möjlighet att åtgärda eventuella brister och köparen skall känna till hur föreningen/huset fungerar är det viktigt att båda parter är närvarande. Detta bokas som regel av mäklaren genom HSB Portalen.

Om ni säljer privat så kom in med ett undertecknat köpekontrakt till styrelsen. Kontraktet läggs på brevlåda vid föreningsexpeditionen (Vitemöllegatan 10 KV). Styrelsen gör därefter en undersökning på köparen. Om allt är OK beslutar styrelsen sedan om att köparen har blivit godkänd och bestämmer därefter tid för ett informationsmöte och skriver på att köparen är godkänd. HSB Malmö får köpekontrakten och ordnar resten. Ibland kan borgen behövas.

Styrelsen kan begära att få information om var köparen arbetar. Om det är brådskande, skicka med inkomst- och arbetsgivarintyg. Om det är ett dödsbo bör alltid mäklare vara inblandad.

Om köparen vill ha en besiktning av lägenheten får man själv ordna detta.


Medlemskap och boende i Brf Friheten
För att bli godkänd som medlem i Brf Friheten måste, enligt styrelsebeslut, förutom godkänd inkomst samtliga innehavare bo varaktigt i lägenheten enligt våra stadgar §5 samt vara mantalsskrivna där.


Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kommer att tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.

Dessa avgifter tas ut från köparen vid överlåtelsen. Kostnaden ligger för närvarande på 428 kr.


Parkeringsplats i föreningen
För att få hyra en parkeringsplats krävs det att man är medlem i föreningen. Det krävs även att man äger, leasar eller har annan dokumenterad koppling till bilen.

Priser för parkeringsplatser:
Parkeringsplats för bil intill Vitemöllegatan, 100 SEK
Parkeringsplats innanför föreningens inhägnad, 125 SEK
Kontrollavgift vid felparkering inom föreningens tomt, 300 SEK

För att hyra en parkeringsplats måste du fylla i en ansökningsblankett.

Blanketten finner du på startsidan (Se Parkering).


Tvättstugor
Det finns tre tvättstugor, två i hus 10 och ett i hus 12.

Man bokar sin tvättid med den blå tvättlåskolven. Med den röda tvättlåskolven låser man torkrummet. Den blå tvättlåskolven är den som gäller vid tvättid.

De tvättlåskolvar som har satts fel på tavlan (fel färg) kommer att tas bort och sättas i parkeringsraden.

tänk på att det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid.


Föreningslokalen
Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att låna föreningslokalen för olika aktiviteter, t.ex. bröllopsfester, födelsedagsfester, barnkalas, föreläsningar etc.

Man bokar lokalen genom att fylla i listan som finns nere i mangelrummet (källaren i hus 10). För lån av nyckel ska ni kontakta någon av nedan personer per telefon för att bestämma en tid för hämtning av nyckeln. Telefonnummer finns noterat i bokningspärmen. Nyckeln hämtas ut under bokningsdagen och senast klockan 12.00.

Johnny Petersen, Vitemöllegatan 10H
Claus Lütgebaucks, Vitemöllegatan 10B
Maria Carlsson, Vitemöllegatan 12A

När nyckeln lämnas ut skall en depositionsavgift på 500 SEK betalas av medlemmen. Denna depositionsavgift återbetalas när nyckeln har lämnats tillbaka samt att besiktningen av lokalen har gjorts.

Obs! I lokalen får max 30 personer vistas enligt brandmyndigheterna.


Fester
Vid fester i lägenhet såväl som i föreningslokalen gäller att visa hänsyn till grannarna. Principen är att det skall vara tyst mellan 22:00 och 07:00. Så skruva ner volymen efter 22:00. Tänk också på att när festdeltagarna vistas på balkongen så hörs detta över hela gården.


Rökning
Vid rökning utomhus inom föreningens tomt (gäller även rökning från balkong) så gäller att man själv tar vara på fimparna.


Sopstation
Sopstationen finns utanför trappa 10H. Där kan du slänga hushållssopor, matavfall, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metall, papper och kartonger och wellpapp.

Tänk på att det är inte tillåtet att slänga grovsopor intill sopkärlen! Detta medför bara extra kostnader för föreningen.


Om föreningen
Nedan visas en historik över de underhåll och förbättringar som har skett under åren i föreningen.

1985 Byte av vattenstammar
1987 Ny trädgårdsmiljö
1991 Kabel tv nät (Com hem)
1995 Nya större balkonger samt 3-glasfönster
1995 Fritids lokal
1999 Ombyggnad av tvättstugor, torkrum samt mangelrum
2000 Internt fiber nät (Lan) till Internet anslutning
2001 Säkerhetsdörrar till alla lägenheterna
2004 Grillplats med fiskdam
2005 Kodlås till entrédörrarna
2008 Föreningens bredband uppgraderades till 100/100 Mbit/s
2008 Nytt tak till huset på Vitemöllegatan 12
2009 Staket runt fastigheten
2010 Ny föreningsexpedition på Vitemöllegatan 10
2011 Samtliga sopnedkast stängs
2012 Matavfallsåtervinning infördes i föreningen
2013 Grundvattenvärme installerades i föreningen
2014 Brandsläckare installerades i samtliga trapphus
2015 Infördes gemensam el i föreningen
2017 Föreningen köpte loss tomten av Malmö stad
2018 Fasadrenovering i hus 10 och 12. Nytt tak i hus 10. Ny utomhusbelysning vid trappor
2019 Energideklaration infördes i föreningens fastigheter (uppdateras var 10:e år)
2020 Föreningens bredband uppgraderades till 1000/1000 Mbit/s
2021 Relining av spillvattenledningar utfördes i föreningen
2022 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) har utförts i föreningen enligt gällande lagkrav från räddningstjänsten.