Föreningens stadgar

Alla medlemmar har genom sitt medlemskap skyldighet att ta del av och följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Stadgarna röstades igenom den 25 febrari 2015 efter stämmobeslut. Stadgarna har registrerats på bolagsverket och gäller från den 5 juni 2015.

I länken nedan kan du ladda ner och läsa stadgarna.

HSB Brf Friheten Stadgar

Om du inte kan öppna dokumentet behöver du ladda ner Adobe Reader på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet (gratis).